Endret: 26 jan 2020     Opprettet: 15 feb 2018

WEBportal for energiavlesning er operativ

Webportal for avlesning av energiforbruk er nå åpent for alle beboerne. ( www.istaonline.no )

Ta kontakt med styret for å få ID/passord for innlogging.

Webportalen er nyttig verktøy, først og fremst for de som har bodd i Nordskrenten i mer enn 2 år - dette for å kunne sammenligne tallene år for år.

Send oss en epost til: styret@nordskrenten.no 
Merk eposten med "passord webportal".

Om du skriver på ditt fulle navn og husnummer så går det enda lettere å være effektiv og sende ut info