15 feb 2018

WEBportal for energiavlesning er operativ

Webportal for avlesning av energiforbruk er nå åpent for alle beboerne. ( www.istaonline.no )

Siden det er ferieperiode så ønsker vi ikke å distribuere ID/passord i brevs form til postkassene, men vi kan være behjelpelig med å sende ut påloggingsinfo pr epost om ønskelig.

Send oss en epost til: styret@nordskrenten.no 
Merk eposten med "passord webportal".

Om du skriver på ditt fulle navn og husnummer så går det enda lettere å være effektiv og sende ut info