5 feb 2018

Viktige datoer våren 2018

Følg med på disse datoene denne våren

10. april kl. 18 Barnas generalforsamling
17. april kl 17-20 Komprimator
8. mai kl. 18: Generalforsamling
14. mai kl. 17-20 Komprimator
23. august kl. 17-20 Komprimator