21 apr 2021

Vedlikeholdsrapport - 2022-2045 ?

Styret hadde i 2019 kontaktet OBOS / OBOS Prosjekt for å få utarbeidet en rapport som beskriver våre fremtidige vedlikeholdsbehov fra år 2022-2045?

Denne rapporten mottok vi høsten 2020, og hvor styret hadde en helgeseminar i mars i år for å gå gjennom rapporten i sin helhet.

Her hadde vi også alliert oss med håndverkere som hjalp oss under møtet med å forklare enkelte punkter.

Rapporten tilsier et fremtidig investeringsbehov på ca 140 millioner kroner.

Interessert i å høre mer om dette?
Velkommen til årets generalforsamling tirsdag 27.april kl 18.00.

Topic: Generalforsamling Nordskrenten 2021
Time: Apr 27, 2021 06:00 PM Oslo

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97297752375?pwd=aHdGTUZpRFJiMk9VeGJtYWFzaFVuZz09

Meeting ID: 972 9775 2375
Passcode: 500500