14 feb 2018

Styreleders refleksjoner - negative hendelser på Holmlia

Ref folkemøte i Holmliahallen tirsdag 13.februar

Ref folkemøte i Holmliahallen tirsdag 13.februar, med utgangspunkt i de siste måneders negative hendelser på Holmlia.

Det var et stort antall journalister til stede og som har mye bedre forutsetning for å skrive referat og kommentere møtet på en mer nyansert måte enn undertegnede. Disse referatene kan man finne på nettaviser som vg.no, dagbladet.no, noblad.no, aftenposten.no osv.

Undertegnede var tilstede sammen med mange andre styreledere fra Holmlia. Vi ønsket å få informasjon om status, "hva har gått galt", hva gjør myndighetene og hva kan vi selv gjøre fremover. Det ble også sagt at det finnes ingen "quick fix" - dessverre. Men vi må begynne et sted, og det må gjøres nå. Det var vi styreledere enige om, vi vil jobbe for en "fix" gjennom de kanaler som finnes.

Her er en ufiltrert og usensurert refleksjon fra en som ikke jobber med barn/ungdom til daglig.:

Som det ble sagt på møtet - Vi har mange kjekke, fine barn og ungdommer!!! ...men ingen å miste. Dessverre så er det noen som har kommet seg inn blant "dårlige venner", enten som løpegutt eller fått "opprykk" og blitt del av et belastet miljø. Disse er heldigvis i fåtall, men som gjør seg svært synlig gjennom mediadekning.

Politiet setter inn ressurser - sivilt og uniformert, bydelen setter inn ressurser for å ta tak i problemene på et tidlig stadie, man skal ansette flere barne- og ungdomsarbeidere, man ønsker å bygge videre på det positive med å engasjere barn og ungdom - enten det er idrett, musikk, drama e.l. aktiviteter.
PS: Visste du at Holmlia Sportsklubb drifter ca 60 lag?? Antar at dette tilsier ca 800-1000 barn og ungdom.

Det var et gjennomgående tema at barn og ungdom må engasjeres, de må ha noe å gjøre, de må ha et sted å være, de må ha noen som fremstår som leder og veiviser ved aktiviteter, de må føle at de blir tatt seriøst, de må føle seg velkomne og bli satt pris på. Vi må gi ungdommen en sjanse !

Ungdom som samles på en benk på lekeplassen eller i nabolaget tilsier IKKE at de bedriver med noe kriminelt, selv om de sitter med hettegenser over hodet og bukser som henger langt nede på rumpa, Det kalles "vanlig kleskode" blant ungdom.
Vi må heller ikke kjeppjage ungdommene bare fordi de finnes (!) Samtidig så er det lov å bry seg og kontakte de rette instanser om man ser noe som kan vekke bekymring.

Det er ikke barnas/ungdommens skyld at de ikke har noe å ta seg til, det kan vi takke andre for. Men, man prøver nå ihvertfall å rette opp gamle synder.

Alle Holmlia ungdommene kan riktignok ikke bli en ny Fellah, "Nico" fra Nico&Vinz, Haitam, Diomande, Bolly eller politikeren Moxnes for den saks skyld. Men alle barn bør få likt start: Få muligheten til å bli gode på noe, bygge på seg selvtillit og viten om at man kan mestre ting. De er avhengig av at tilbudet finnes, at det er tilrettelagt, at noen følger de opp og gir de støtte underveis.

Spørsmålet er - hva kan vi som foreldre, beboere, borettslag og naboer gjøre??

Jeg vil oppfordre engasjerte voksne til å melde seg til velferdskomiteen i br.laget, eller komme med forslag til aktiviteter. Velferd er en del av det tilbudet som bør finnes i vårt nærmiljø. Aktiviteter, noe som skaper positivitet og engasjement. Lære dans, spillekveld, fotball på TV, foredrag om et aktuelt tema, bakekveld, drama, datakveld, utvikling av "æpper", leke "DJ", lage musikk... mange muligheter.

Vi har Nordstua til rådighet, vi kan gjerne investere i det utstyr som trenges innenfor rimelighetens grenser. Vi har grusbanen/skøytebanen, vi har akebakke og vi har tilgang til Lusetjerndalen. Vi trenger imidlertid noen kreative og hjelpsomme sjeler som trekker i trådene. Håper at flere tenker tanken at "jeg tar med naboen min eller kompisen fra blokka nedenfor og melder oss på".

Jeg vil samtidig berømme de som kveld etter kveld måker skøytebanen for snø og bruker mange timer på å legge is, så ANDRE SINE BARN skal få glede av det. For det er jo nettopp det dette handler om? Å legge tilrette så barn og ungdom har noe positivt å ta seg til og ha noe å gjøre? Som synes det er gøy å være barn og får lov til å utfolde seg.
Hjelpe til, selv om det ikke er akkurat DITT barn du gjør det for.

Det er allerede planlagt en "barnas generalforsamling", hvor vi vil gjerne høre barnas og ungdommenes ønsker om hva de kan tenke seg å gjøre, eller hva vi skal gjøre for de. Informasjon om dette kommer i løpet av kort tid, men ryktene tilsier at et slikt barnemøte for Nordskrenten skal avholdes i april.

Jeg håper at evnt innlegg og kommentarer til mitt innlegg går på kreativitet, positive forslag, tiltak og ønsker om hva vi sammen kan gjøre, og at man ikke bruker tid og spalteplass til å kritisere politi, politikere, lærere eller andre som har ansvar for barn/ungdom når de er utenfor hjemmets fire vegger. Det finnes det andre fora og media til.

Man trenger heller ikke å bekrefte at nettopp DITT barn har det bra med aktiviteter og trives, vi må få frem ideer som kan bidra til at andre får samme mulighet og opplevelse.

Det er våre barn det handler om, og deres fremtid.
Håper på mange positive tanker og ideer. (Y) :-)

Lasse Szabo
styreleder