Endret: 2 des 2017     Opprettet: 11 okt 2017

Radonmåling

Høsten 2017 foretas radonmålinger i en rekke boliger. Disse boligene har to brikker liggende i hver sin etasje. Brikkene vil bli samlet inn i februar. Det er ikke spesielle indikasjoner på for høye radonverdier, men målinger er likevel anbefalt som forebyggende tiltak.