Endret: 3 jun 2019     Opprettet: 10 okt 2017

Pusse opp boligen - hvordan søke?

Vil du utbedre og pusse opp? Kvaliteten på oppussingen er viktig for å unngå unødvendige utgifter for deg og medbeboere. Det er flott at mange er opptatt av oppussing og vedlikehold av boligene sine. I denne prosessen er det viktig å søke styret om dette. Her kommer litt kort, praktisk info.

Vil du utbedre og pusse opp? Kvaliteten på oppussingen er viktig for å unngå unødvendige utgifter for deg og medbeboere. 

Det er flott at mange er opptatt av oppussing og vedlikehold av boligene sine. I denne prosessen er det viktig å søke styret, og få godkjenning av håndverker. 

Her kommer litt kort, praktisk info.

Hvilke saker skal søkes? En grei regel: Alle.

  • Fornyelse av bad

  • Fornyelse av kjøkken

  • Flytting av vegger

  • Bygging av plattinger og terrasser

  • Bygging av gjerder og rekkverk

  • Innsetting av vinduer

  • Utbygging av terrasser og kjellerdører.

 

Hvordan søkes styret?

Send en e-post til styret@nordskrenten.no. Gjør rede for endringer, og hvem som skal foreta endringer. Vi stiller krav til offentlig godkjenning av håndverkere for konstruksjon/rør/elektrisitet i henhold til norsk lov. 

Hvorfor søke styret? 

Borettslagsreglene sier at man kan gjøre endringer i boligmassen dersom styret godkjenner dette. Hver deleier forplikter seg for å overholde disse reglene ved kontraktsinngåelse. Skader som kan oppstå på bygningsmassen etter utbedringer vil kunne gå utover hele fellesskapet økonomisk. Det er derfor av stor betydning at disse ansvarsforholdene og formaliteter med godkjente håndverkere følges.