Endret: 27 mai 2020     Opprettet: 26 mai 2020

Protokoll - Generalforsamling 2020

Protokoll for Nordskrentens første digitale årsmøte er klar

Årets generalforsamling måtte foregå som digitalt årsmøte.

Innkalling og informasjon om årsmøtet ble distribuert i postkassene fredag 8.mai.

Selve årsmøtet ble avholdt via plattformen "Zoom", hvor beboerne kunne logge seg på og overvære ca 1 time lang informasjon fra året som er lagt bak oss. Det var anledning til å stille spørsmål, ca 50 beboere deltok på denne måten.

Avstemning foregikk både digitalt og analogt:

1. Digitale stemmer ble registrert via "Vibbo" løsningen.
2. Analoge stemmer kunne sendes inn til styrets postkasse innen 26.mai kl 18.00. Det ble mottatt 11 analoge stemmer, disse ble også bekreftet til stemmegiverne pr SMS.

På denne linken kan du laste ned protokollen. (linken er aktiv når protokollvitnene har signert og årsmøtet er godkjent av OBOS)

Vi takker for tilliten !

Lasse Szabo
styreleder