7 sep 2017

Oversikt - leilighetsnummere

Det er flere beboere som har kontaktet styret i anledning "ISTA prosjektet", hvor vi har laget en tidsplan for besøk basert på leilighetsnummere og hvor enkelte er usikker på "hvilket nummer har jeg?"

Om du er usikker på hvilket leilighetsnummer du har, så kan du se på det via denne linken.

styret