Endret: 5 aug 2020     Opprettet: 31 des 2010

Parkering og trafikk

Parkeringsreglene for Nordskrenten borettslag, gjesteplassene og i indre området til borettslaget, for både besøkende og beboere. Overtredelse medfører kontrollavgift.

VIKTIG : OPPDATERT INFO PR.5.8.2020:
ALL parkering på gjesteplassene skal registreres på web:
gjest.p-service.no
Brukernavn og passord er distribuert til alle beboerne i papirformat

Generelt:

1. Parkering skal skje i henhold til oppmerking og skilting.

2. Gjesteplassene våre er beregnet for gjester til Nordskrenten br.lag samt korttidsparkering for våre egne beboere.

3. Parkering av kjøretøy som eies av beboere i tilstøtende borettslag behandles som beboere i Nordskrenten. Tilstøtende borettslag: Vestskrenten, Åstun og Nordre Åsgården.

4. Beboer har plikt til å informere sine besøkende om gjeldende regler mht kjøring og parkering.

Reglene:

1. Indre område: 10 minutter, eller så lenge “av- og pålessing” pågår, gjelder både beboere og gjester.

2. Beboere: Maks. 1 time på gjesteplass, registrert fra det tidspunkt kontrolløren har registrert parkeringen

3. Gjester: Maks 3 døgn, dvs 72 timer fra det tidspunkt kontrolløren registrerer bilen første gangen. Deretter skal bilen være “ikke registrert på våre gjesteplasser” i minimum 24 timer før en ny 3-døgn syklus kan starte.

I praksis betyr dette i et gitt tilfelle:

Bilist parkerer fredag kl 18.00 og kontrollør registrerer dette kl 21.00. Selv om bilen benyttes til kjøring på lørdag og/eller søndag ( under 24 timer fravær, og parkeres igjen på en gjesteplass), så må den være fjernet innen kl. 18.00 på mandag. Tiden fra kl 18-21 på mandag er på bilistens eget ansvar, siden kontrolløren ikke kommer på faste tidspunkter.

4. Julehøytid og påske behandles særskilt, her vil styret som oftest be om en “amnesti” for gjester – det vil være en urimelig belastning for både bileiere og styret med håndtering av dispensasjoner.

MC/scooter/moped:

MC/scooter/moped kan parkeres på egne P-plasser, merket "MC". Disse plassene er unntatt reglene om tidsbegrensningen for parkeringen. Ved parkering på vanlige gjesteplasser gjelder de vanlige reglene om 3 døgn for gjester og 1 time for beboer.

Tilhengere:

Tilhenger til bil skal ikke hensettes på gjesteplasser ut over 1 time.

Reglene for gangveiene:

Kjøring og parkering på gangveiene er tillatt kun for nødvendig av-/pålessing i inntil 10 minutter.

Dispensasjon fra reglene:

Dispensasjon kan gies i forkant, både for gjester og beboere. Ta gjerne kontakt med styret på telefon 4543 5414 (frem til kl.21.00) eller P-service AS på vakttelefon 412 55 384 for å få dispensasjon. Dispensasjon gis elektronisk, og kan forhåndsregistreres for 1 uke, 1 måned, 1 år.

Parkering i hager:

Parkering i hager skal ikke forekomme, verken av bil eller MC, da dette vil være i strid med styrets intensjoner om et "bilfritt og trafikksikkert miljø".

Ved spørsmål:

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret på tlf. 4543 5414 eller P-service AS på telefon 412 55 384.

...............................

Fjernkontroll til elektriske porter:

Fjernkontroll til elektriske garasjeporter kan bestilles hos styret.

Pr. juli 2020 er prisen kr 450 inkl mva ( + kr 75 i adm gebyr til OBOS)