18 jun 2018

Overvåkningskameraer er satt opp i Nordskrenten

Overvåkingskameraer er satt opp for å forebygge uønsket virksomhet i borettslaget

Fra avgjørelse fra ekstraordinær generalforsamling 2016 ble det bestemt at det kan settes opp overvåkningskameraer på inntil 6 måneder på fellesarealer i Nordskrenten. Det er nå satt opp noen ekstra kameraer rundt garasjene. Dette er gjort for å forebygge eventuelle uønskede hendelser. Forlengelse av denne overvåkingen vil styret komme tilbake til høsten 2018.