Endret: 3 okt 2019     Opprettet: 18 jun 2018

Overvåkningskameraer er satt opp i Nordskrenten

Overvåkingskameraer er satt opp for å forebygge uønsket virksomhet i borettslaget

Fra avgjørelse basert på ekstraordinær generalforsamling 2016 ble det bestemt at det kan settes opp overvåkningskameraer på inntil 6 måneder på fellesarealer i Nordskrenten. Det er nå satt opp noen ekstra kameraer rundt garasjene. Dette er gjort for å forebygge eventuelle uønskede hendelser. 

Forlengelse av kameraenes funksjonstid vurderes hvert halvår