21 feb 2018

Oppfølging - folkemøte / lokale tiltak

Enkelte uttalelser på folkemøtet var provoserende - dette må vi gjøre noe med

En oppfølger til folkemøte i Holmliahallen forrige uke:

Et av innleggene som ble holdt, karakteriserte deler av Holmlia svært negativt. Det var nok siktet til enkelte utenforståendes oppfatning av Holmlia. Karakteristikken var på det visuelle ytre (Holmlia senter, hager og oppganger) og ikke en beskrivelse av menneskene som bor på Holmlia.

Selv om vedkommende ikke akkurat mente Nordskrenten (for det tviler jeg på at han kjenner til), så var karakteristikken sårende for oss som er «holmlianere».

Ikke minst når man vet at mange av våre beboere legger ned mye arbeide for at det skal være trivelig hos oss - vedlikeholder hager, gjerder, oppganger, steller fellesområder og rydder. Styret på sin side sørger for at vaktmesterne har de rette rutiner å forholde seg til med tanke på avfallshåndtering, fjerning av grafitti på vegger, male fellesgjerder og søppelboder, rydde på oppslagstavler, reparere alt som kan være skjemmende slik at det ser velstelt ut hos oss, klippe gress, feie gangveiene, rydde snø og legge ut grus på vinteren og at vi har også et byrå som sørger for rengjøring av oppgangene. Alt dette gjøres for at vi alle skal føle oss vel og at det skal se pent og velstelt ut. Verdien på leiligheten er også avhengig av utearealet og det ytre, og ikke bare selve leilighetens tilstand.

Det ble tatt en rask "inspeksjonsrunde" sist helg inne i oppgangene/sykkelbodene og på utearelaet for å se hvordan det ligger an hos oss. Det ble registrert enkelte områder med "forbedringspotensiale". Dette har vi store forhåpninger om at vi kan få orden på i løpet av kort tid.

Vi må ikke la enkelte utenforståendes karakteristikk bli synonymt på hvordan det faktisk ser ut hos oss. Vi ønsker å henstille beboerne til å gi sitt bidrag slik at vi sammen kan gi det lille ekstra løft som skal til for å få det enda finere hos oss. På et senere tidspunkt kan vi invitere Nordstrands Blad eller Aftenposten til å se og dokumentere hvordan vi faktisk har det på Holmlia og i Nordskrenten!!

Vi setter veldig stor pris på at beboerne er engasjert, kommer med innspill og tips om forbedringer. Ref. de som kontakter «Veivesenet» for å få måkt hovedveien ned fra Kiwi, de som melder fra om hærverk eller skader, de som tar kontakt med styret for å få utlevert maling til gjerde osv.

Hva kan DU gjøre for at det skal bli enda bedre?
* Trenger man et nytt skilt til postkassen eller ringetablå?
* Er det behov for å rydde i sykkelboden eller i oppgangen?
* Er gjerdet rett og fint eller er det behov for å rette det opp og/eller males på ny? 
* Er hekken "innenfor" eller må det trimmes? Henger den ut i veien eller sperrer den inngangspartiet? 
* Er treet i hagen blitt høyt og uhåndterlig, trenger man hjelp til å stelle det eller felle det?
* Er hagen i «normal stand» eller er det noe som bør gjøres? 
* Trenger man hjelp til gressklipping eller låne utstyr?

For de som trenger hjelp:
Ta gjerne kontakt med styret slik at vi kan hjelpe til med å få det pent og ryddig - av og til så er det ikke så mye som skal til.

Også i år vil vi satse på noen innleide ungdommer som kan hjelpe til med småarbeider som å male, vaske, skrubbe, skru sammen ting osv. I april-juni kan beboerne gjerne «låne» disse ungdommene på kveldene og i helgene. I juli/august vil det være prosjekter på fellesområdet som skal utføres.

Det er ikke mange ukene til vi skal ha komprimatorrunde hvor man kan kaste skrot og "overskuddsmateriale", deretter er det Stor-Rusken som står for døren. Vi håper at mange her vil føle seg kallet til å bidra.

I april/mai er det tid for beplantning - her vil nok "mannen med de grønne fingre i 82" få lov til å boltre seg med utearealene og gjøre det fint for fellesskapet, til alles glede.

Vi har stor tro på at beboerne våre har samme interesse som styret: Ønske om å bo på et fint sted, i trygge omgivelser, i godt naboskap, trygg økonomi og at mange vil investere i både vedlikehold og oppgradering av leilighet og det ytre.

Vi har ca 150 leiligheter hvor det har vært samme eier i over 10 år (ca 80 av disse i faktisk 25-35 år), det viser ihvertfall at mange beboere trives hos oss 

Lasse Szabo
styreleder