Endret: 10 apr 2017     Opprettet: 15 apr 2015

Generalforsamling 2016 - 6.mai, kl. 18.00

Det er klart for "årets eksamen" hvor styret skal presentere regnskapet for året som er gått.

Styret og OBOS har gjort sine forberedelser for årets generalforsamling, vi har ferdigstilt dokumentene og er klare for å møte beboerne.

I et borettslag så er det andelseierne som er generalforsamling og det øverste organ, men med et styre som forvalter verdiene og følger opp vedtak. Det er dermed viktig at andelseierne kommer på generalforsamlingen. Man får riktig informasjon om regnskap og drift - man kan stille spørsmål - og man kan komme med forslag.

Dog er det en del formaliteter som må ivaretas og taes hensyn til.

For eksempel så er det kun de sakene som står i innkallingen som kan behandles, det er ingen "Diverse" eller "Annet" på dagsorden.

Dvs:

Regnskapet kan vedtas som godkjent/ikke godkjent - men ikke endre tallene.

Man kan fatte vedtak om de innsendte forslag - stemme for eller imot, eller komme med motforslag (benkeforslag) som alternativ. Det samme gjelder valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Vi ber om at du setter av onsdag 6.mai, fra kl.18.00 og i et par timer fremover.

Det er kun andelseiere som har stemmerett, og det er tillatt med kun 1 fullmakt pr person. Leietagere/beboere har imidlertid møte- og talerett.

Det kan være lurt å komme 15-20minutter før, slik at vi kan ferdigstille navnelistene og kan starte presis.

Her kan du laste ned innkallingen. - - - - - >>>>>>Årsmelding 2015

Vi serverer kaffe og kake.

Vel møtt :-)

Mvh

styret