Endret: 28 mai 2015     Opprettet: 31 des 2010

Om Holmlia

Denne siden skal gi deg en liten oversikt over Holmliaområdet med sitt varierte tilbud.

OBS

Informasjonen på denne siden er heller ufullstendig. Hvis du har informasjon om flere tilbud som bør legges inn her, eller ønsker å tipse oss om feil, vennligst send epost til nettredaktøren.

Holmlia

På turveien langs Hvervenbukta Holmlia er en del av bydel Søndre Nordstrand, som er den sørligste delen av Oslo. Området har vært bebodd i lang tid, og den første navngitte beboeren i Holmliaområdet var Bjørn Bonde, som holdt til på Ås gård rundt 1320. Området var preget av landbruk frem til den massive utbyggingen begynte sent i 1970-årene. Ved Åsbråten lå det faktisk et hyttefelt frem til området ble ekspropriert av Oslo kommune for å skaffe areal til boligbygging på Holmlia. Vår beboer Arnfinn Nygaard har ført i pennen en detaljert historie av Holmlia-området.

I dag er Holmlia preget av blandet blokk- og rekkehusbebyggelse, organisert i borettslag og sameier. Veinettet i hele området er konsekvent delt i fot- og bilveinett, slik at en kan komme seg fra Hauketo i nord til Mastemyr (Kolbotn) i sør og fra Prinsdal i øst til Hvervenbukta i vest (nesten) uten å måtte krysse en eneste bilvei. Området er dermed ideelt for barn og alle som ønsker å gå rolige turer. Og gangveien er stort sett mye direktere enn bilveiene. De fleste borettslag har parkeringsanlegg, oftest i underetasjen til blokker eller rekkehus, slik at boområdene er tilnærmet bilfritt (det er selvfølgelig mulig å kjøre frem til alle hus hvis dette er nødvendig).

Beboerne i Søndre Nordstrand er i snitt veldig unge. Nesten halvparten av befolkningen under 30 år og hele 27,2% er barn under 15 år. Dette gjør Søndre Nordstrand til Oslos yngste bydel. Barna dine vil kunne velge og vrake mellom mer enn 9000 lekekamerater i bydelen--flere enn noe annet sted i byen! Befolkningen kjennetegnes også av et stort etnisk mangfold.

Offentlige tjenestetilbud

Bydel Søndre Nordstrand tilbyr detaljert informasjon om det offentlige tjenestetilbud i bydelen. Vi skal derfor bare gi en kort oversikt over de viktigste tjenestene. Vennligst se bydelens nettside for mer informasjon!

Helsestasjon

Nordskrenten brl sogner til Holmlia helsestasjon, som holder til i nyrenoverte lokaler på Holmlia senter.

Barnehager

Et stort antall barnehager ligger i gangavstand fra Nordskrenten brl, bl a Nordskrenten, Vestskrenten (nå avdeling av Nordskrenten), Nordre Ås, Åstun, Åsbråten, Bertram og Fjellund.

Skoler

To barneskoler ligger i umiddelbar nærhet til Nordskrenten brl, Lusetjern skole og Rosenholm skole. Holmlia skole, vis a vis Lusetjern skole, er ungdomsskolen. Søndre Nordstrand videregående skole ligger på Bjørndal og ble åpnet høsten 2007.

Bibliotek

Deichmanske bibliotek har filial på Holmlia senter.

Trossamfunn

Nordskrenten sokner til Holmlia menighet i Søndre Aker prosti. Kirken ligger i Ravnåsveien og nås på korteste vei gjennom Nedre Ravnåsen borettslag. Holmlia kirke tjener også som katolsk messested under St. Hallvard menighet. Tips oss gjerne om andre trossamfunn på Holmlia!

Fridtidsklubber

Til tross for nedskjæringer pga stramme budsjettrammer finnes det en rekke fritidsklubber igjen, bl a Søndre Ås gård, Osloungdommens motorsenter ved Hvervenbukta og Søndre Holmlia fritidssenter.

Svømmehall

Holmlia bad er vel Oslos eneste offentlige underjordiske bad. Det ligger i fjellet mellom Nordskrenten og Holmlia senter. Inngangen er ved siden av Holmlia skole.

NAV

NAV Søndre Nordstrand holder til i Ravnåsveien 3.

Miljøstasjon

Avfall utover vanlig husholdningsavfall kan levers på Grønmo gjenbruksstasjon. Levering er gratis for private husholdninger. Styret ber beboerne om å benytte seg av dette gratistilbudet, det er bare få kilometer til Grønmo!

Andre tilbud og muligheter

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN) /Holmlia Frivillighetssentral

Stiftelsen Holmlia nærmiljø er en felles initiativ til borettslagene på Holmlia. Formålet til stiftelsen er å skape et godt bomiljø i området. Stiftelsen driver mangfoldige aktiviteter, bl a organiseres miljøpatrulje og natteravnerne. Stiftelsen utgir også Avisen Vår, deles ut til beboere i de borettslag og sameier på Holmlia som støtter stiftelsen økonomisk. Utgivelse av Avisen Vår er fire ganger i året. For mer informasjon, se stiftelsens hjemmeside.

Nordskrenten har valgt å ikke gi økonomisk støtte til SHN.

Apotek, leger, tannleger

Apotek finnes på Holmia senter. Leger finnes på Holmlia senter og på Åsbråten. Bydelens nettsider har en oversikt over legekontorer i bydelen. Tannleger finnes på Holmlia senter.

Café

Siden 1. november 2005 finnes en flott café på Homlia senter.

Dagligvarer

Dagligvarebutikker finnes i hjørnet Lusetjernveien/Nordåssløyfa, ved bensinstastjonen, ved Holmlia senter, på Åsbråten og ved Hallagerbakken skole.

Holmlia senter

På Holmlia senter finner du et variert tilbud av tjenester og butikker, bl a post, bibliotek, lege, dagligvarehandel og vinmonopolet.

Bading: Hvervenbukta m fl

Fra Nordskrenten ta det circa 15 minutter til fots ned til Hvervenbukta med sine flotte bademulighetene. Om sommern finnes her også kiosk med matservering. Pavillionen ved Hvervenbukta er igjen etter gamle Ljan Hovedgård, somt brant ned i 1913. Langs veien fra Hvervenbukta nordover til Fiskevollbukta finnes det mange flere badeplasser.

Veien til Hvervenbukta fører gjennom Vestskrenten borettslag og nedover mot E18 i sørenden av Vestskrenten. Med barnevogn må en følge Nordåssløyfa et lite stykke fra gjestparkeringen til Vestskrenten, forbi bussholdeplassen "Vestskrenten"; så følger en veien nedover. Veien fører over en fotgjengerbro over E18.

Noen kilometer sør for Hvervenbukta finnes Ingierstrand bad med stupetårn, samt en rekke flere badestrender. På fine sommerdager kan det være kaotiske trafikkforhold på veien til Ingierstrand---bruk sykkel!

Østmarka

De nærmeste inngangsportene til Østmarka er ved Prinsdal skole, på Bjørndal, ved Grønmo og i Skulleruddumpa (E6 avkjøring Nordstrand).

Idrettslag

Holmlia Sportsklubb ( HSK) er det største idrettslaget på Holmlia, og har avdelinger for bl.a. fotball, håndball og innebandy.