Endret: 26 jan 2020     Opprettet: 17 feb 2019

Ny GET avtale fra 1.mars 2019

Nordskrenten har tegnet ny 3 års avtale med GET/Multinett

Styret har på vegne av Nordskrenten beboerne tegnet en ny 3 års avtale med GET / Multinett.

Avtalen innbærer også endringer i kanalutvalg, internet hastighet samt måten vi kan utføre opptak på av TV-kanaler.

Her er oppdatert informasjon om DATO for utlevering av utstyr / mulighet for å treffe GET sine representanter for å kunne få svar på spørsmål.

styret