9 jan 2018

Kontroll på varmeforbruket via telefon

Styre og regulere fjernvarme i hele huset? Via app?

Vi i styret jobber med en løsning for totalregulering av radiatorer, hvor beboere slipper å regulere hver enkelt ovn. Via en app fra kan beboere styre og følge med på sitt eget strømforbruk via en app på telefonen. Dermed kan varmeforbruket både tidsstyres og fjernstyres, slik at det justeres etter dag/natt og når beboeren er hjemme.

Styret har innhentet et tilbud fra Danfoss Link. Det er mange som tilbyr styring av elektrisk strøm, men få som tilbyr tilsvarende for fjernvarme. Danfoss Link er derfor aktuell. Det vil være mulig for enkeltbeboere å bestille en pakke med totalregulering via telefonapp.

Priser
Styring av fjernvarme vil ikke gjøres kollektivt, men være et tilvalg fra hver enkelt beboer. Prisen ligger på 7.800, for 2-roms, 10.100 for 5-roms og 13.000 for rekkehus. Vi foretar en test i forkant og så tar vi en kollektiv bestilling. Ta kontakt med styret dersom dere er interessert.