4 feb 2020

Komprimatordager og Rusken, 2020

Begynner boden din å bli full av "skrot og overskuddsmateriale"?

I år så satser vi på to komprimatorrunder i tillegg til Rusken aktiviteten.

Komprimatorbil:
Torsdag 23.april
Torsdag 10.september
Begge dagene fra kl.17-20

Rusken:
Dato er ikke bestemt, venter på offentlig informasjon fra Oslo kommune. Men det blir nok i begynnelsen av mai. Informasjon legges ut på websiden vår samt via rundskriv.

Vi vil distribuere en påminnelse ca en uke før aktivitetene.