Endret: 10 jun 2019     Opprettet: 5 sep 2017

Informasjon om varmeregnskapet 2016-17 / Fremdrift utskiftning av ISTA utstyr

OPPDATERT INFORMASJON / FREMDRIFTSPLAN

OPPDATERT INFO, 30.september:
Vi har nå fått gjennomført hovedrunden med "ISTA prosjektet", hvor ca 200 leiligheter ble besøkt i løpet av fjorten dager. Det står igjen 32 leiligheter, disse har fått tildelt ny tidsplan.
Se link her ->  Oppdatert fremdriftsplan, ajour pr 2.okt

...................................

Det ble den 5.september avholdt et møte om temaet energiregnskap, dvs fjernvarme og varmtvann forbruk.

Møte ble avholdt hos OBOS Lambertseter.
Tilstede: OBOS forvaltning, ISTA salg og prosjekt, samt Nordskrenten v/styreleder

Formål: Gå igjennom rutinene for varmeregnskapet samt avklare fremdrift for utskiftning av gammelt ISTA utstyr.

Referat:

Mange klager ble mottatt fra beboere i sommer om forhøyet energiregning for året 2016 i forhold til 2015. Mange som har klaget på at refusjonsprosessen var også rotete og svært treg. OBOS og ISTA ble enige på møte om å utveksle data elektronisk og i et format som begge selskapene kunne jobbe med, dette vil kunne korte ned på behandlingen med ca 4 uker.

Fortsatt vil det ta tid å få ferdig tallene, stipulert til 1-15.mai påfølgende år.
Årsak: Man må avvente siste faktura fra Hafslund, og den er som oftest ikke på plass før ca 1.februar. Først da kan beregningene starte. Tallene oversendes fra OBOS til ISTA i midten av februar, de bruker 4-5 uker på sine beregninger. (februar-april er høysesong og stort arbeidspress). Går deretter tilbake til OBOS for verifisering og avklaring om evnt eierskifte foregående år. Styret får utkast ca 1.mai for verifisering og for å avdekke "åpenbare feil", retur til OBOS ca 15.mai.

Effektuering av refusjon og innbetalinger må gis 6 uker behandling pga produksjon av husleiegiroer, dvs effektuering er mulig fra husleie datert 1.juli. Refusjoner gjøres som avregning på husleie for juli, evnt restbeløp utbetales til den konto hvor fjorårets innbetaling kom fra. Innbetalinger ("baksmell", dvs overforbruk i forhold til à konto beløp) kommer som tilleggspost på husleien for juli. NB: De som har begrensninger på autotrekk må gjøre tiltak for å tillate å få trukket et høyere beløp i juli, ref avregning man mottar i mai/juni.

Skyldig beløp på over kr.5000 må avklares med OBOS, og vurdere om man skal dele opp "baksmell" på to evnt tre avdrag.

Årsak til fjorårets høye regninger:
1. Svært høy energipris i januar-mars 2016

2. Hafslund sendte oss fakturaer for deler av ultimo 2015(!) i januar 2016 som vi også bokførte først i januar 2016. Dette hadde dermed innvirkning på årstotalen for 2016.

3. OBOS fikk ny regnskapsmedarbeider som praktiserte avsetninger på en tradisjonell måte, dvs man belaster alle fakturaer på gjeldende kalenderår. I energiregnskapet vårt så har vi avregning påfølgende år, dvs "parallell regnskap" som kan avvike fra standard regnskap. For avregningen nå i juni 2017 betyr det at vi ble belastet dobbelt opp med OBOS honoraret. Dette vil vi få som fratrekk på neste års energiregnskap. Når vi oppdaget feilen, var det en vurdering fra styrets side om vi skulle stoppe all effektuering, eller korrigere feilen på neste års avregning.

4. Stipulert energikostnad (for ALLE leiligheter) bør settes opp med 10-15% fra 1.januar 2018. Dette har med økte kostnader å gjøre og vil sikre at majoriteten av beboerne får igjen penger i juli 2019. Belastningen pga henvendelser fra beboerne nå i sommer har vært massiv, gjelder ISTA, OBOS og styret. Skyldes "hvorfor må jeg innbetale ekstra". Dette kan unngås ved å sette opp à konto beløpet med 10-15%, slik at de aller fleste får igjen penger og at man kan være sikre på at det blir enda færre som må betale inn ekstra.

5. Det vil bli tilgjengelig en "app" for styret hvor man kan lese av forbrukstotalen for br.laget. Dette vil også komme som "app" for beboerne, slik at de kan følge med på sine egne tall. Det vil dermed være lettere å overvåke forbruket og foreta justeringer ( evnt feilsøk/utbedring) om nødvendig.

6. Ny ti års kontrakt er nå signert. Vi fikk gjennomslag for at man ikke skal foreta indeksregulering av leasingbeløpet. Avtale starter 1.september 2017, erstatter dagens avtale som egentlig er utløpt.

7. Om ønskelig, så kan man bytte ut ventilene på radiatorene, slik at man får en sentralstyring for alle rom. Dette er basert på radiosender mellom en fjernkontroll og termostaten på radiatoren. En særdeles nyttig løsning for eldre og de som ønsker litt mer komfort og slippe å krabbe rundt på gulvet for å jsutere varmen. Pris på dette må sjekkes ut med leverandør, noe som styret vil følge opp det neste halvår.
.....................

I løpet av 18-29.september skal ISTA skifte ut gamle radiatorsensorer og varmtvannsmålere i alle leiligheter. Oversikt for besøksdagene er distribuert direkte i postkassene. 

Ta kontakt med styret om du har evnt spørsmål, telefon 45435414 / styret@nordskrenten.no

Oversikt kan lastes ned her.

// styret