6 apr 2020

Informasjon om HMS i Nordskrenten

Det er blitt utarbeidet et informasjonsskriv med en sjekkliste som vi ber beboerne lese gjennom og også foreta egenkontroll.
Skrivet kan lastes ned her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret