Endret: 26 mai 2020     Opprettet: 8 mai 2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamling for Nordskrenten, 18.mai, 2020, kl 18.00.

Tema: Nordskrenten Generalforsamling 2020
Tidspunkt: 18.mai 2020 kl.18:00 

Join Zoom Meeting
(Link slettet)

Den digitale generalforsamlingen ble avholdt 18.mai, kl 18.00-19.20, foregikk via "ZOOM" møteplattformen.

Presentasjonen fra det digitale møtet kan lastes ned her.

Minner om at fristen for å avgi sin stemme er 26.mai, kl 18.00.
Dette gjelder både digitalt via "vibbo.no" eller de papirbaserte stemmene.

// styret