Endret: 2 jun 2020     Opprettet: 26 jan 2020

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er brlagets høyeste organ, og er lovpålagt å avholde årsmøte innen en tidsfrist.

· Tid: Mandag 18.mai, kl. 18:00

· Sted: Digitalt

Avstemming:
www.vibbo.no

Live sending fra årsmøte: 
(slettet)

Innkallingen
IHer er link til årsmelding/innkalling
Her er link til følgebrev

Presentasjon fra møtet
Her er link til presentasjonen fra årets generalforsamling

Stemmeseddel inkl kandidat fra benkeforslag:
Bruk denne linken for å laste ned riktig versjon av stemmeseddelen.

styret