27 jan 2019

Generalforsamling 2019 - valg

Valgkomiteen i Nordskrenten søker kandidater til verv

Se denne link  for informasjon som sendes ut på vegne av valgkomiteen.

styret