Endret: 7 jun 2018     Opprettet: 22 jan 2018

Generalforsamling 2018 - Protokoll og referat

Årets generalforsamling ble avholdt i Nordstua, tirsdag 8.mai.

På denne link kan du finne årsrapporten,  protokollen fra møtet samt referat.