Endret: 24 apr 2018     Opprettet: 22 jan 2018

Generalforsamling 2018

Årets generalforsamling avholdes i Nordstua, tirsdag 8.mai, kl 18.00

Innkalling vil bli lagt i postkassene ca 10 dager før.
Innkallingen kan også lastes ned fra denne link.

styret