28 jan 2019

Forslag til saker - Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling avholdes 14.mai i Nordstua.

Andelseiere inviteres til å sende inn forslag til saker som skal behandles.
Les informasjonsskriv på denne link.

Frist for å melde inn saker er søndag 17.februar.
Saker som kommer inn etter denne dato vil bli avvist.

styret