Endret: 25 sep 2021     Opprettet: 4 feb 2020

"Fix-it 2020"

"Aksjon fix-it 2020":

På gårsdagens styremøte ble hager og gjerder igjen et tema i tillegg til markiser og ulovlige paraboler.

I 2019 så kjørte vi en aktivitet for klipping av hekker og busker. Her var det en del beboere som fikk hjelp av vaktmesterne våre (mot faktura), mens det var en del som tok saken (sagen) i egne hender. Meget bra !

I år så er det gjerder o.l. som vil være målet å få istand. Her er det mye å rette opp i ( bokstavelig talt).

Gjerder som lener seg både ene og andre veien og er mangelfulle, betongkanter som er på kanten av hva vi kan akseptere (samt at disse har fått masse forskjellige farger - uvisst hvorfor) og steinheller som heller både innover og utover. I tillegg har vi en del markiser som er skadet, både stoff og konstruksjon, samt parabolskiver som er montert uten å søke styret.

De aller fleste beboerne har god kontroll på uteområdet sitt, mens enkelte trenger en liten påminnelse og en aldri så liten "push" for å komme ut av startgropa ;-) (Y)

Styret vil i løpet av februar måned foreta befaring, ta bilder og dokumentere avvik som vi vil kreve at beboeren retter opp. Det vil bli satt frist for dette arbeidet (mai måned). Vi vil også i år tilby en koordinert bistand fra vaktmesterne for de som ønsker det, hvor de belaster den enkelte beboer for tidsforbruk.

Vi håper på godt samarbeide i denne sak, slik at vi sammen kan gjøre uteområdet vårt enda finere.
(Eivind gjør så godt han kan på fellesarealet)

Bildet under er for illustrasjon, så ingen skal føle seg som "utpekt" 

//styret