Endret: 21 mar 2019     Opprettet: 1 jun 2018

Energiregnskapet 2017

Full gjennomgang av fjorårets tall

Et tilbakevendende tema:
Energiavregningen og "baksmell" for enkelte beboere, hvor vi i 2017 hadde 93 leiligheter med overforbruk. Naturlig nok så får styret mange henvendelser om saken, da mange av de som får "baksmell" mener at avregningen ikke er riktig - det må være noe feil.

Det ble satt ned et lite arbeidsutvalg i styret som har sett på energiavregningen for 2017 og sammenlignet med 2014-15-16. På enkelte leiligheter har vi gått helt tilbake til 2008. Vi har også sett på temperaturendringene fra dag til dag, vi har sett på prisutviklingen, totalforbruk, potensielle tekniske problemer, tolkning av verdier fra skjemaene. Vi har også tatt med beboernes alder (!) samt antall personer som bor i leilighetene. Også i år er det foretatt hjembesøk hos 10-15 beboere for å se på forholdene. Vi har sammenlignet tilsvarende leiligheter (f.eks. samme etasje, ende- og/eller toppleilighet).

VVS gruppen har også vært ute hos beboere og thermofotografert radiatorer og ellers i leiligheten, samt sjekket de mekaniske rørventilene. Etter å ha brukt opp mot hundre timer på avklaringer, tolkninger, diskusjoner, møter samt kommunikasjon med de beboere som har klaget, er vår konklusjon:


1. Verdiene for energiforbruket som sendes fra den enkelte radiator og som registreres i systemet, er korrekte.
2. Tallene som registreres for varmtvann tappevann, er også korrekte.
3. Flere steder så er radiatorene "kapslet inn", dvs det er laget et skap rundt, det ligger blomsterbrett rett over som sperrer for at varmluften kan stige eller at man har en sofa/lenestol/tykk gardin tett inntil sensor og termostat. Dette kan skape problemer, dvs at man må sette på høyere varme for å få noe effekt.

Vi minner om at "a konto beløpet" er beregnet utfra at man bruker minimalt med varme på soverom og har ca 20 grader på stue og kjøkken. Alt over det koster ekstra. Et tips her er å anskaffe termometer med minne, og som viser "max/min temperatur" i de enkelte rom. Termometer er det verktøyet beboerne kan bruke for å se om innetemperaturen er "bra nok", ikke se blindt på termostatens innstilling.

Ellers minner vi om ISTAONLINE "app" som hver enkelt beboer kan logge seg inn på og sjekke ut sitt eget forbruk.


Det nye systemet som ble installert september 2017 er online, og lar oss sjekke forbruket pr dag, mot tidligere å se kun akkumulert pr måned. Ta gjerne kontakt med styret om du trenger påloggingsinformasjon, bruk gjerne epost styret@nordskrenten.no

Vi vil fortsatt være behjelpelig med å finne ut hvorfor enkelte får høyere regning enn forventet, men etter 10 års drift av individuell energimåling så er vi av den oppfatning av at de høye regningene skyldes stort sett ønske om komfort og "feil bruk", og ikke tekniske feil.