Endret: 26 mai 2020     Opprettet: 10 jun 2019

Elbil ladestasjoner - Prosjekt fullført

Behov for tilrettelegging for elbil ladestasjon

Styret har fattet vedtak i saken om "elbil ladestasjoner".

Se denne link

Det er viktig at ALLE følger med på fremtidige rundskriv om "elbil ladestasjoner", da dette prosjektet krever tilgang til samtlige garasjeplasser - også de som ikke har bil eller har bil med bensin/diesel drift.

KORRIGERT TEKST PR 11.JUNI 2019:
Vi trenger IKKE tilgang til alle garasjeplassene, kun de som skal ha elbil ladestasjon.
Disse får også beskjed ved bestilling. Tilgang til disse plassene er ikke nødvendig før etter 15.august

OPPDATERT TEKST PR 26.JANUAR 2020

Prosjektet med etablering av elbil ladestasjoner er fullført.
Ladestasjonene er satt i drift, gjesteplassene v/Lv 80 settes i drift iløpet av noen dager. For de som ønsker å anskaffe ladestasjon:
Ta kontakt med styret, styret@nordskrenten.no
Pris for etablering inkl ladeboks/montering/mva: Kr.25.000 

Her kan du laste ned informasjon om systemet.
Her kan du laste ned informasjon om styringsenheten.
 

// styret