Endret: 31 aug 2020     Opprettet: 26 jan 2020

Betongrehabilitering i garasjene (oppdatert pr 31.aug)

Oppdatert info pr 31.aug 2020)

Betongskader på blokkene

Prosjektet ble ferdigstilt ca 30.juli 2020. Under kan du lese historikken om saken:

...........................................................................................

Det har dessverre blitt omfattende betongskader på garasjeplan i blokkene, gjelder nederst på skilleveggene samt bakkeplan i deler av blokk 3. Skadene har lenge vært under oppsyn, og i løpet av høsten har det blitt klart at det er større skader enn tidligere antatt. Borettslaget er derfor nødt til å gjøre store utbedringer – og utbedringer som varer.

Blokk 3 er særlig utsatt, der det lenge har vært lekkasjer, spesielt ned til Nordstua i etasjen under. Stedet er mest utsatt for slitasje pga regnvann som kummene ikke klarer å ta unna og salter som kommer fra bilene.

Kostnader

Betongarbeidene vil medføre en stor kostnad. Pr dato så er totalkostnaden stipulert til ca 7,5 mill. Borettslaget har innhentet tilbud fra flere leverandører ved en anbudsprosess gjennom Obos prosjekt. Firmaet Con-Rehab AS hadde best pris og en realistisk fremtidsplan. Finansieringsplanen går ut på å refinansiere det lånet vi har allerede, øke nedbetalingstiden tilstrekkelig til at man slipper å øke husleien for å dekke kostnadene.

Konsekvens for beboere

Utbedring av betongsokler og gulv vil foregå i alle blokkene det neste halve året. Nordstua har også lekkasjer, og må dessverre også stenges, til og med juli. Her må vi rive taket, foreta skadeutbedring, samt sette opp tak/belysning i tillegg til ny ventilasjon.

Det vil dessverre være en del støy i anleggsperioden. Arbeidet vil foregå mellom kl 07-17, men hvor man forsøker å vente med betongpigging til etter kl 08.

Framdriftsplan

På styremøte neste uke vil vi lage en fremdriftsplan, dette er stort sett basert på fremdriftsplan gitt av hovedentreprenør. Foreløpig vil det innebære at en garasje utbedres om gangen, som vil ta 3-4 uker per blokk. I blokk 3 vil det ta ca. 6 uker på grunn av mer omfattende behov.

Oppstart var 10.februar.

Hva betyr dette for deg som beboer og bileier?

Bileiere vil måtte ha midlertidig parkeringsplass på grusbanen. Skilting til midlertidig biloppstillingsplass blir satt i slutten av neste uke. Vi lager egen plan for elbileiere.

INFO UNDER ER OPPDATERT PR.22.JULI (!)

Til de som har garasjeplass i blokk 1:

 • Bilene fra blokk 1, Lv 42-46, må flyttes tilbake.
  Dette MÅ skje senest søndag 26..juli, før kl 21.00 (!!)
  Vi sender eget skriv til de som er berørt, gjelder en blokk ad gangen.
 • Det er FORBUDT å borre i betongveggene i garasjen, under 1,5m fra bakkeplan. Dette pga at det ligger strømførende tråder murt inn i veggen (katodisering for å unngå fremtidig rustdannelse på armeringsjern)

INFO UNDER ER OPPDATERT PR.16.JUNI (!)

Til de som har garasjeplass i blokk 1 – oppstart 29.juni:

 • Bilene fra blokk 1, Lv 42-46, må flyttes ut i anleggsperioden.
  Dette MÅ skje søndag 18.juni, før kl 21.00 (!!)
  Vi sender eget skriv til de som er berørt, gjelder en blokk ad gangen.
 • ALT som er i garasjen (dekk, hyller, skap, skistativ, løsgjenstander – også det som er skrudd opp på veggen ) må fjernes.
 • Elbil ladestasjoner og 220v kontakter blir sevfølgelig stående.

Fristen for å fjerne utstyr er fredag 26..juni.

NB! Det som er igjen av fastskrudde saker vil bli demontert for garasjeeiers regning.

INFO UNDER ER OPPDATERT PR.2.JUNI (!)

Til de som har garasjeplass i blokk 2 – oppstart ca.8.juni:

 • Bilene fra blokk 2, Lv 48-50, må flyttes ut i anleggsperioden.
  Dette MÅ skje søndag 7.juni, etter kl 18.00 (!!)
  Vi sender eget skriv til de som er berørt, gjelder en blokk ad gangen.
 • ALT som er i garasjen (dekk, hyller, skap, skistativ, løsgjenstander – også det som er skrudd opp på veggen ) må fjernes.
 • Elbil ladestasjoner og 220v kontakter blir sevfølgelig stående.

Fristen for å fjerne utstyr er lørdag 6.juni.

NB! Det som er igjen av fastskrudde saker vil bli demontert for garasjeeiers regning.

INFO UNDER ER OPPDATERT PR.6.APRIL (!!)

Til de som har garasjeplass i blokk 3 – oppstart 20.april:

 • Bilene fra blokk 3, Lv 52-56, må flyttes ut i anleggsperioden.
  Dette MÅ skje søndag 19.april (!!)
  Vi sender eget skriv til de som er berørt, gjelder en blokk ad gangen.
 • ALT som er i garasjen (dekk, hyller, skap, skistativ, løsgjenstander – også det som er skrudd opp på veggen ) må fjernes.
 • Elbil ladestasjoner og 220v kontakter blir sevfølgelig stående.

Fristen for å fjerne utstyr er lørdag 18.april.

NB! Det som er igjen av fastskrudde saker vil bli demontert for garasjeeiers regning.

Til de som har garasjeplass i blokk 4 - retur til plassene 18.april

Biler som tilhører garasjeplassene i blokk 4 (Lv 80-84), MÅ flytte bilen bort fra grusbanen lørdag 18.april. Dagen etter vil grusbanen brukes av biler fra blokk 3. Viktig at man overholder byttedatoen (!)

For ytterligere informasjon viser vi også til vår Facebook-gruppe, «Nordskrenten borettslag».

I og med at fremdriftsplanen kan endre seg, anbefaler vi at man orienterer seg gjennom å abbonere på oppdateringer fra vår webside, evnt melder seg inn i Facebook-gruppen. 

Rundskriv i papirformat blir distribuert etter behov, her vil man holde seg til korte beskrivelser, inkl datoer og frister.

// styret