Endret: 6 apr 2018     Opprettet: 20 mar 2018

Barnas generalforsamling - skolebarn velkommen!

Historiens første Barnegeneralforsamling
avholdes i Nordstua, Tirsdag 10.april, kl 18-20

Alle barn som går i 1-7.klasse er velkomne 
Helst uten foreldre tilstede, men de kan gjerne følge barna til og fra møtet 

Nordskrenten ønsker å ta barna på alvor, og dette gjør vi gjennom et "aktivitetsmøte" som vi kaller for "barnegeneralforsamling".

Vi ønsker å la barna komme med sine innspill til hvordan de ønsker å ha det i borettslaget, hva er det som er bra og hva kan vi gjøre bedre . Hva kan barna forvente av de voksne og hva kan de voksne forvente av barna?

Barna skal på møtet kunne komme med sine forslag til aktiviteter, arrangementer, holdninger, regler - vi skal la barna komme med sine tanker, ønsker og ideer.
Det er mye som foregår oppi de små hoder som de voksne kanskje ikke har full innsikt i, og vi håper at de med sine innspill kan sette de voksne på "rett spor" slik at vi kan videreutvikle et positivt, engasjert lokalmiljø.

Det er ingen formell innkalling med agenda utover plakatoppslag i oppgangene og infoskriv i postkassene for rekkehusene.

Send gjerne en epost til styret om du har spørsmål eller innspill, vi vil videreformidle det til møtelederne.

Håper at mange barn kan komme !

Med hilsen

Møtelederne for Barnegeneralforsamlingen