30 jan 2020

Bakgrunnsinformasjon for betongrehabiliteringen januar 2020

I hovedsak så er bakgrunnen betongrehabiliteringsprosjektet: Vann og spesielt salt fra bilene som tærer på betongen.

1. Det har i mange år (15-20 år) pågått tæring på betongen i garasjene. Det ble merkbart verre når piggdekk ble mindre populært og veiene ble saltet mere for å imøtekomme behov fra de som kjørte vinterdekk uten pigger. Det kom rett og slett mer salt inn i garasjene enn de første årene.
I alle blokkene så har vi lagt merke til at betongen helt nederst mot asfalten har begynt å falle av, jernet bryter frem - og er angrepet av rust. Dette er bæresøylene til blokkene, og vi kan ikke la det bare korrodere videre.Man kan skylde på gammel byggeteknikk eller manglende kompetanse på 80-tallet, eller rett og slett at man ikke forutså hvilke skader veisalt ville gjøre 20 år senere.

2. Vi har i nærmere 40 år slitt med fuktskader på Nordstua. Det har vært gulvbelegg som har vært byttet 3-4 ganger, helt til vi la fliser for et par år siden. Taket (som er gulvet i garasjen i blokk 3) har vært gjennombløt av fukt, himlingsplatene hadde falt ned, strømopplegget har kortsluttet pga fukt. Vi har måttet bytte lamper flere ganger pga kortslutning. Pga at det er blitt mer ekstremvær (kraftigere regnvær over korte perioder) har dette medført at vannet ikke rant unna i kummene og overvannet har rent inn i garasjen i blokk 3, dratt med seg salt ned i porene i betongen. Her har det begynt å grave seg hull gjennom betongen ned til Nordstua.
Om man tar en titt i lokalene under, dvs inne på varmesentralen, vaktmesterrom og Nordstua, så ser man store sprekker i betongen hvor armeringen tyter ut.
Vi har fått statiker (konsulent som beregner styrken i betongen og armeringen) til å vurdere tilstanden. Konklusjon er at vi har tatt tak i saken tidsnok til at vi greier å foreta utbedring med katodisering (strømbehandling av armeringen).

I blokk 1-2-4-5 så er det kun skilleveggene som skal behandles.
Dvs man skjærer bort ca 10cm asfalt, meisler vekk skadet betong, og katodiserer armeringen. Man setter på en "hulkil" nederst langs veggene (les= vinkel), legger på 20cm membran vannrett og loddrett, utbedrer betongen og maler hele veggen.Samtidig så skal man ta opp pukk som er helt innerst, dette er dreneringen til garasjeplassene. Man bytter ut pukk, slik at vannet renner lett unna.

I blokk 3 så blir det gjort det samme, men:
Her vil man i tillegg fjerne 300m2 asfalt, katodisere armeringen i garasjedekket, utbedre betongen, legge på membran og nytt lag asfalt. Det er et svært tynt lag med betong i denne delen av garasjen, det vil bli tatt høyde for å slisse inn ny armering - avhengig av hvor i betongen den gamle armeringen ligger.

Samtidig så vil vi sette inn ny ventilasjon på Nordstua som gjør at kondens trekker ut og at man får riktig temperatur.
Dette er et vanskelig rom, da man har kulde fra garasjen, ingen god isolasjon (det er begrenset plass til det) og begrenset varme som står på i rommet når den ikke brukes