Endret: 21 okt 2016     Opprettet: 16 jan 2011

TV/Internett/telefoni - Bladlusa 15. Januar 2011

Ref. tidligere utsendt informasjon om endring av signalleveranse for radio/TV, telefoni og internet.

15. januar 2011

TV / INTERNET / TELEFONI

Som vi allerede har informert om, så har Multinett ( ”kabel TV distributør” på Holmlia) tegnet intensjonsavtale med Homebase og NextGentel hvor de enkelte borettslag skulle selv få lov til å vurdere hvilken leverandør de ønsket å ha i 2011/2012.

Nordskrentens styre har deltatt på flere informasjonsmøter og hatt saken oppe flere ganger de siste månedene, dette for å sikre at vi velger den leverandøren som gir ”kvantitet og best kvalitet” for majoriteten av beboerne våre.

Valget falt på NextGentel. Overgangen fra GET til Nextgentel er utsatt fra 1.februar til 1.mars. Styret i Nordskrenten vil få mer informasjon om overgangen på et møte neste uke, hvor det vil bli tatt sikte på å få ut detaljert informasjon til be-­ boerne i løpet av uke 5. Nytt utstyr ( dekoder / PVR / internetmodem) blir distribuert til beboerne i uke 8.

Dette betyr at de dekodere man har i dag, ikke vil kunne brukes etter 1.mars. De som har ”PVR” utgaven ( opptaksmulighet) vil miste de opptakene man har gjort.

NextGentel vil ta kontakt med hver enkelt beboer for å kartlegge behovet for deko-­ der nr.2 ( eller fler?), samt avklare behovet for alarm omkobling / analog telefon osv.

Som vi har nevnt tidligere, så vil man samtidig miste Get epost kontoen sin, dvs. at de som har ”GETMAIL.NO” som adresse, vil få en ny adresse med domenenavnet ”BROADPARK.NO” ( NextGentel sin epost server). Vi anbefaler at man allerede nå gjør tiltak for å varsle sine forbindelser om denne endringen. Vi har ingen informasjon om det vil være overlappingsperiode for ”Getmail” kunder. En løsning kan være å bestille eget domene ( for eksempel hans@hansen.priv.no eller kari@karlsen.priv.no”). En slik ”priv.no” domene koster ca. kr. 100 pr. år. Et alterna-­ tiv er å anskaffe leverandør uavhengig mailadresse, for eksempel ”Yahoo” eller ”Gmail”.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret på telefon 9805 2055 eller epost, styret@nordskrenten.no

Med vennlig hilsen Styret i Nordskrenten br.lag

Bladlusa 15. januar 2011 (pdf)