Endret: 3 okt 2019     Opprettet: 9 jan 2018

Appstyring av varmeforbruk med Danfoss Link – blir utsatt ca. ett år

Styre og regulere fjernvarme via app - går nå inn i en prøveperiode

Appstyring av varmeforbruk med Danfoss Link – blir utsatt ca. ett år

Vi jobber fremdeles med en løsning for fjernstyring av radiatorer og et opplegg for å kunne styre varmeforbruk sentralt med en app fra Danfoss Link.

Styret har undersøkt mulighet til økonomisk støtte til å ha en fjernstyring av varmeforbruk.

Det legges planer for at styret subsidierer større deler av utgiftene enn først planlagt.

Etter drøftinger har styret kommet fram til at vi vil være behov for en prøveperiode for å vurdere effekt. Vi kommer tilbake til et bedre tilbud til beboere om ca. ett års tid.