Endret: 7 mar 2020     Opprettet: 4 feb 2020

Alternativ parkering i anleggsperioden, våren 2020

TEKST ER REDIGERT 7.MARS (!)

Ang parkering under anleggsperioden for betongrehab av garasjene:

Det er beboerne som har plass i blokk 4 som må flytte ut bilene fra og med mandag 9.mars, kl 07.00.

Alternative parkeringsplasser er tegnet opp på grusbanen, det er plass til ca 28 biler. Tre av plassene blir reservert elbiler, dette pga avstand til ladekontakt.

Elbil ladestasjonene på gjesteplass i svingen v/80 (2 plasser) vil være øremerket for to av elbilene fra blokk 4, synlig skilting med reg.nr.

I tillegg vil vi sette opp skilting for de innerste gjesteplassene mellom blokk 4-5 (ni plasser mellom Lv 84 og 86) om at disse plassene er også reservert beboere fra blokk 4. Det blir trangt med ca 50 biler.......

På denne måten skal vi ha teoretiske 39 plasser totalt i denne omgang, det skal holde til majoriteten av bilene som tilhører blokk 4. 

Det er imidlertid VIKTIG at bilene står så tett som mulig, dvs at man ikke bruker noe mere plass enn det man ellers har til rådighet i garasjen ( dvs ca 225cm bredde).

Parker bilen så langt bak som mulig, slik at det er nok plass for bilene som skal forbi eller parkere i midten.

Kan anbefale at man legger en lapp i ruta med telefonnummer, slik at man kan kontaktes ved behov for å flytte bilen.

Hvis noen har en garasjeplass å låne av andre, så anbefaler vi på det sterkeste at man har det som et alternativ.

Dette er trangt - vi satser på velvilje fra de parkerende og at man tar hensyn til hverandre. Vi må sørge for at det ikke oppstår skader på bilene under parkering !

Andre ledige parkeringsplasser i nærheten er Lusetjern skole (innkjørsel fra Nordåsveien ved gatekjøkkenet).